Enquête ten behoeve van de medische richtlijn 'Informeren van familieleden bij erfelijke ziekten'