Via onderstaand formulier kunt u zich aanmelden voor lidmaatschap van de Contactgroep Marfan Nederland. Mocht u problemen hebben met het invullen van het formulier of wordt het formulier niet goed weergegeven, kunt u telefonisch of via e-mail contact opnemen met het secretariaat.

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Het lidmaatschap bevat onder meer:

  • Driemaal per jaar wordt u onze nieuwsbrief 'Marfinfo' toegestuurd
  • Uitnodigingen voor bijeenkomsten
  • Contact met mensen die hetzelfde ziektebeeld hebben
  • Brochures en publicaties over Marfan
  • Toegang via de website tot voorgaande edities van de MarfInfo's

Wat vragen wij van u?

  • De contributie voor lidmaatschap bedraagt per jaar € 25,- per automatische incasso en € 27,50 per betaalverzoek.
  • Lid geworden ná 1 oktober van het lopend jaar: contributie 15 euro, 12,50 per auto-incasso
  • Om lid te kunnen worden verzoeken wij u gebruik te maken van het inschrijfformulier

Indien u uw gegevens liever per post verstuurt, kunt u per e-mail een verzoek indienen om een inschrijfformulier thuis te ontvangen, of u print het aanvraagformulier uit en stuurt het volledig ingevuld naar het secretariaat toe.

Mensen die lid zijn van een patiëntenbelangenvereniging betalen contributie. Maar wist u dat u via de aanvullende verzekering van sommige zorgverzekeraars een deel van uw lidmaatschapsgeld vergoed kunt krijgen?
Diverse zorgverzekeraars hebben dit jaar opnieuw een vergoeding van lidmaatschapskosten van een patiëntenvereniging opgenomen in de aanvullende verzekering. De vergoeding varieert per verzekeraar.

Vergoeding lidmaatschap patiëntenvereniging

Het adres van het secretariaat is:

Contactgroep Marfan Nederland
Postbus 1025
3860 BA Nijkerk

Door uw steun kunnen wij ons inzetten voor de mensen met Marfan en aanverwante aandoeningen.

Opzegging lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar.

Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, welke tenminste dertig dagen voor het einde van het lopende verenigingsjaar in het bezit moet zijn van de secretaris van het bestuur. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur van de vereniging anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

Ontvang onze nieuwsbrief