Sinds september jl. heeft het LUMC een multidisciplinaire aortapoli. Hierbij werken de afdelingen cardiologie, vaatchirurgie en thoraxchirurgie samen, om zorg te dragen voor patiënten met een chronische aortaziekte. Dit zal worden geleid door verpleegkundig specialist Ellen Poorter. Dit is vrij uniek en daarom delen wij dit goede nieuws graag met jullie. 

Meer info: https://www.lumc.nl/over-het-lumc/nieuws/2020/November/hart-long-centrum-gestart-met-gespecialiseerde-poli/